ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ධම්මික ප්‍රසාද් අරගල භූමියේ සත්‍යග්‍රහයක් අරභයි

පැය විසි හතරක කාලයක් නිරාහාරව ඉදිමින් පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන්ට යුක්තිය ඉල්ලමින් ධම්මික ප්‍රසාද් ගාලු මුවදොර අරගල බිමේදී සත්‍යග්‍රහයක් ආරම්භ කර ඇත !