විවාහ වී මධුසමයට යාමට පෙර ගෝඨාගෝ ගම්මානයට ආ අලුත්ම ජෝඩුව

කොළඹ ගාලු මුවදොර සහ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට පැවැත්වෙන ජනතා අරගලය දින 4ක් පුරා අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වනවා. එහි සිදුවන සිදුවීම් රැසක් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය පුරා සංසරණය වනවා. ඊයේ (11) දිනයේ ද එවැනි ඡායාරූප පෙළක් සංසරණය වුණා. ඒ විවාහ වී සුළු මොහොතකට පසු ගාලු මුවදොර පිටියේ පැවැත්වෙන අරගල භූමියට අපුරු යුවලක් පැමිණ සිටියා. විවාහ වී …

විවාහ වී මධුසමයට යාමට පෙර ගෝඨාගෝ ගම්මානයට ආ අලුත්ම ජෝඩුව Read More »