74 වසරක රැවටීමට එරෙහිව

Dinidu Sampath

inbound2749496258274068596.jpg

උපන් නූපන් සෑම දරුවෙකුම අනාගත ලෝකෙට ණය කරුවෙකු බවට පත් කරමින්, රටේ සම්පත් කොල්ල කමින් රට වැසියා දිනෙන් දින අන්ත අසරණ බවට පත් කරමින් තමන් සහ තම හිතවතුන් ට සුර සැප විදීමට පමණක් ඉඩ සැලසූ වසර 74 අශිෂ්ට දේශපාලන ක්‍රමය වෙනස් කරමු. සියලු මැති ඇමති වප්‍රසාද අහෝසි කර සියලු පක්ෂ වල මැති ඇමති වරුන්ගේ වත් කම් විගණනයට ලක් කරමු. මේ දූෂිතයින්ගෙන් ලක් මව බේරාගනිමු.