අරගලයේ සටන් පාඨ/ බෝඩ් වලට අපි අරගලයෙන් බලාපොරොත්තු වන අනෙකුත් දේවල් ද එකතු කරමු.

Gihan Casiechetty

inbound3086147498446043400.jpg

අරගලයේ සටන් පාඨ/ බෝඩ් වලට අපි අරගලයෙන් බලාපොරොත්තු වන අනෙකුත් දේවල් ද එකතු කරමු.

* ජනාධිපති වරයා ඉල්ලා අස්වීම

* මෙතෙක් බිහිවූ දේශපාලන පක්ෂ සහ මන්ත්‍රිවරු, අමාත්‍යාංශ/මණ්ඩල/ සංස්ථා ප්‍රධානීන් විගණනය කිරීම

* සියළු අමාත්‍යාංශ විගණනය.

* දේශපාලකයන්ගේ ආදායම් ඔප්පු කළ නෙහැකි සියළු වත්කම් රාජසන්තක කිරීම.

* ජනාධිපති, අගමැති, පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීන් සහ අනෙකුත් දේශපාලකයින්ට හිමි වරප්‍රසාද කප්පාදුව.

* අනවශ්‍ය පොලිස් සහ හමුදා ආරක්ෂාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන්ගෙන් ඉවත් කිරීම

* නෑදෑ හිතවතුන් ආයතන ප්‍රධානීන් කිරීම තහනම් කිරීම.

* පොදු ජනතා අරගල මර්ධනය නැවතීම

* වහාම 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අවලංගු කොට 19 වන ව්‍යවස්ථාව සුදුසු සංශෝදනද සහිතව බලාත්මක කිරීම.
(මේක තමා දැනට තියන හොදම විසදුම මගේ ටිකිරි මොලේට තේරෙන විදිහට)

* දරාගත් නොහැකි ජීවන බර අඩු කිරීම.

* අධිකරණය ස්වාධීන කිරීම.

* ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩයෑමට ඇති විසදුම් විමසීම

* පොලිසිය සහ ආරක්ෂක අංශ දේශපාලන අතකොලු කර නොගැනීම සහ ඔවුන්ගේ රාජකාරිය රටේ ආරක්ෂාව සහ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම, මිස තක්කඩි දේශපාලකයා ආරක්ෂා කිරීම නොවන බව.

මේවා සුදුසු විදිහට ලස්සනට හදලා ලියාගන්න බෝඩ්වල. අපි මේවා අරගලයේ ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ, නැත්තං උන් දන්නේ නෑ වගේ ඉදියි..