අයියේ පින්තූරයක් ගත්තට කමක් නැද්ද

අයියේ පින්තූරයක් ගත්තට කමක් නැද්ද
කිසිම ප්රතිචාරයක් නෑ
(සිතුවමින් ඈතටවෙන ගමන්)
නෑ නෑ ඔයත් ඉන්න ඔනෙ..
ස්තුතියි අයියේ..

ඔය වචන ටික නිසා මමත් ගියා සිතුවම බලන්න.. ටිකක් වෙලා බලන් හිටිය මට හිතුනෙ අනේ මේක මට අරන් යන්න තිබුනනම් කියලා

අයියේ මේ චිත්රය සල්ලි වලට දෙනවනම් කීයක් ගන්නවද?
කතා කරන්න බැරි බව සංඥාවකින් කිව්වා .

(“පොඩ්ඩක් ඉන්න අරයා කියයි” අතින් පෙන්නන ගමන්)

එතනට සහයෝගෙට අක්කා කෙනෙක් ආවා

අක්කේ මේ ආර්ට් එක කීයක් වගෙ වෙයි ද?
තාම තීන්ත වේලිලත් නෑ කොහොමද මල්ලි ගානක් කියන්නේ (හිනාවෙන ගමන්)

ඳල වශයෙන් කීයක් වෙයිද අක්කේ?

සමාන්යයෙන් මේවගෙ ආර්ට් එකක් ලක්ශ 2 ක් 5 ත් අතර යනවා ඒත් මේ චිත්රය විශේයයි උදේ 9 ඉදන් හවස 6 වෙනකම් මහන්සි උනා අනික අරගල භූමියක ,.මේ චිත්රය අදට වඩා හෙට වටිනවා ඒ නිසා මේකට මිලක් කියන්න බෑ මල්ලී.
ඇත්තටම මේක හෙටට වටී අක්කෙ මෙක දකින දකන පාර සතුටක් දැනේවි.

ඇත්තටම මටත් ඒකට මිලක් කියන්න බෑ
ජයවේවා අක්කෙ
👊👊(අරගලයට ජය අයියේ )
📷 Manoj Dissanayake
Art by Nihal Sangabo Dias

Credit :

The Motivational Mindset