අනාගතය නොව වර්තමානයම තරුණයන්ට දෙමු.

බන්දුල රණතුංග

මෙලොව උපත ලබන සෑම මනුස්සායකුම වයස 16-18 පමණ වනතුරු දෙමාපිය සහයෝගයෙන්, ඔවුනගේ මග පෙන්වීමෙන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය විදිහට ජීවත් වෙයි.
ඒ මිනිසා වසර සියයක් ජීවත් උණත් ඒ ඉතිරි කාලයම ගෙවා දමන්නේ වයස 20-30 අතර කාලයේදී තමන් ගන්නා තීන්දු තීරණ මත පදනම්වය.
එයට හේතුව, ඕනෑම කෙනෙකුගේ දිවියේ ජවසම්පන්නම කාල වකවානුව බැවිනි.
අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ අතිශය බහුතරය නාකි -මහල්ලන්ය.
ඔවුන් තමන් ගැන තීරණ අරගෙනද මේ වන විට දශක තුන හතරක් ගත වී ඇත.
තම දිවියේ ජවසම්පන්න කාලයේදී තමන් වෙනුවෙන් තීරණ ගත් නාකි දේශපාලකයෝ රටේ ජනතාවගේ අනාගතය වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ දී තින්දු තීරණ ගැනීම සහගහන අපරාධයකි.
රටේ අනාගතය පිළිබඳව තීරණ .ගැනීමේ අවස්ථාව ජවසම්පන්න තරුණයන් අතට දියව්.
උන්ට එය මහ ඉහලින් කළ හැකි බව ගෝටාගෝගමට යන ඕනෑම කෙනෙකුට හොඳින් පැහැදිලි වේවි.