වෙනසක් වෙමින් පවතී

අමිල ප්‍රසාද් පතිරණ

දෙනෝදාහක් සහභාගී උනත් කොල කෑල්ලක් බිම නැති ගෝඨා ගෝ ගමට ගිහාම මාර ආඩම්බරයක් දැනුනේ. මේක තමා අපි බලාපොරොත්තු උන වෙනස, ඒකකරන්න පුලුවන් අපිටම විතරයි. මේ අරගලය ඉවර උන දවසට මේ වගේම එකමුතුව සෙට් වෙමු රටටම කන්න දෙන්න. අපි හැම බිම් අඟළම වවමු. ලංකාවෙන් පිට ඉන්න හැමෝම $10ක් හරි වැඩිපුර එවන්න. රට කරවන්න එන පාලකය ඒ එවන හැම ඩොලර් එකටම වගකියන නායකයෙක් උණාම අපිට පුලුවන් මේක හදන්න. අපිට නැති උනත් අපේ දරුවන්ටවත්…