225ම ද.? හොරු ටික ද.?

D.B.M.A

ඇත්තටම දැන් බලන්න පාර්ලිමේන්තුවේ 225ම එපා කිව්වම, ඇත්තටම හොරා කන්නෙ නැතුව ජනතාවට සේවය කරපු අවංක උන් දෙතුන් දෙනා පව් නේද..? (ඒගොල්ලොන්ට කොහොමත් දුකක් නෑ යන්න කිව්වොත් යන මිනිස්සු එයාලා. ඒත් එයාලගෙ හිතට.? ඒක ලොකු දුකක් වෙන්න පුළුවන්)
උදා :- හරිනි අමරසූරිය (දන්නෙ නෑ නේද එයා ගැන ? හ්ම්ම්… හොයලා බලන්න 😊
තව අය ඉන්නවා…
වචන හරි පරිස්සමින් පාවිච්චි කරන්න ඕනි. මේ වගේ වෙලාවක… 225 ම එපා නොකියා, නාකි මයිනා ඇතුළු හොරු රැළ පන්නමු…
දියවන්නාවේ ජරාව කන ගෙම්බො පන්නමු.!
අරගලයට ජය ❤️