රට බේරාගන්න වෙහෙසෙන ජනතාව

කිත්සිරි අදිකාරම්

ඔබලාගේ මේ අරගලය ජයග්‍රහණය දක්වා යාමට සුභ පතන අතර යම් පනිවිඩයක් කීමට කැමතියි . මේ අවස්තාවේ නොදන්නා අය පැමින යම් යම් ආහාර වලට යම් යම් දේ දාලා බෙදා හැරීමට පුලුවන් . ඒ වාගේ කඩාකප්පල් ක්‍රියා නැවැත්වීමට ඔබලා විසින් යම් ක්‍රියාවක් කරනවා නම් හොඳයි . උදාහරණයක් ලෙස ඒ වාගේ විශාල ලෙස බෙදාහරින අයගේ පිංතූරයක් ගැනීම , ඔවුන් කවුරුද කියා අසා බැලීම , NIC තහවුරුව ආදී ක්‍රියා බැලීමට සියල්ලටම උපදෙස් දීම කරනවා නම් හොඳයි .
ජයවේවා