කාලකන්නි රාජපක්ෂලා හැඳිගැවිලාම පලයව්

රෝෂිත

මුන් රට බේරා ගත්තා කියලා නරි වාදමෙන් අවුරුදු ගාණක් රට කෑ. එක රස්සාවක් වත් නොකරපු කාලකන්නි පුත්තු තුන්දෙනා ධන කුවේරයෝ වගේ රඟනවා. රොකට් යවනවා සිංදු කියනවා, ටුවර් යනවා. මේ කාලකන්නි බල්ලෝ රඟන්නේ අසරණ අපේ සල්ලි වලින්. මුන්ට හෙණ ගහන්න ඕනේ. ගල් ගහලා මරන්න ඒනේ මේ සක්කිලි බල්ලන්ව. මුන්ගේ සල්ලි අර ගන් නැතිව මුන්ව මරන්න එපා