ස්ක්‍රිප්ට් එක අව්ල් බන් Iraj

Anjuka Koralage

277815874_1411611849270233_4093315354050056013_n.jpeg

දෙව් භඹුන් දෝතින් පිදූ මේ පින් බිමේ කලාවේ මහා වෘක්ශක් බඳු… නන්දා මාලිනිය ජාතියේ අරගලයට වැඩි කල, ඉරාජ් උබ මොන කබ්බෙක්ද බන්…
#GoHomeGota2022 ලැජ්ජයි බන්….