බලලෝභී ජනපති වරයා සහ 225

රු.නු.කෞ

D1D09137-A6F8-4076-AA47-EB37A3026BC0.jpeg

පරම අධිකාරී බලය බලගන්වමින් රටේ නිදහස් ජනතාව දියත්කර කරන ලද ජන අරගලය හමුවේ අත් හැරීමට නොහැකි තරමට බලලෝභී ජනපති වරයා සහ 225 තව දුරටත් තමන් දරන ධුරවල රැඳී සිටීමට සෑම උත්සාහයක් ගන්නේ එහෙයිනි. බරපතළ වැරදි කරමින් රාජපක්ෂ රෙජීමය ආරක්ෂා කල සිරිසේන සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ යන දෙදෙනාම එම අපරාධයේ තවත් ප්‍රධාන වගඋත්තරකරුවන් දෙදෙනෙක් වන්නේය.