ප්‍රංශ විප්ලවය

Aaron Ciloni

එදා ප්‍රංශේ තිබ්බේ අද අපේ රටේ මිනිස්සු අත්විඳපු සමානම දේශපාලන සමාජීය වගේම ආර්ථික පසුබිමක්. මහ ජනතාවට පාං කියාගන්නවත් බැරුව ඉන්නකොට රජාගේ ගෑණී පාං නැත්නම් කේක් කාපිය කියද්දි පටං ගත්ත ප්‍රංශ විප්ලවය වර්සෙල්ස් මාලිගාව ඉස්සරහටම ගියා හරියට නිකං ජනාධිපති කාර්යාලය ඉස්සරහට අපේ මිනිස්සු ගියා වගේ… රජාගේ බෙල්ලෙන් ඇදලා එළියාට දාපු ප්‍රංශ මිනිස්සු අන්තිමට උගේ වැරදි වලට නීතියෙන් මරණ දඬුවම අරන් දීලා සිය විප්ලවය අවසන් කළා….