නොනිමි ශ්‍රී ලාංකික අරගලයට ජය….!…

Medhangi Isurika

inbound9055336199013412375.jpg

ගෝඨාගෝගමට එන්න බැරි වුනත් හදවතින් .ඔබ සියලු දෙනා සමගයි… ඔබ අප සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙනුවෙන් මව්බ්මේ යහපත් අනාගතයක් වෙනුවෙන් මේ කරන්නාවූ උත්තරීතර කැපකිරීමට හිසනමා ආචාර කරන්නෙමු…. හුදෙක් පටු දේශපාලන අරමුණු පෙරදැරි කර නොගෙන මව්බිමේ සුබසිද්ධි⁣යම අරමුණ කරගත් මේ ආදරණීය අරගලය වෙනුවෙන් සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අනේකවාරයක් පිං…. තෙරුවන් සරණයි ! දෙවි පිහිටයි…! අල්ලාහ් දෙවි පිහිටයි! 🙏