නව පක්ෂයක්.

Sandaruwan Karunarathna

අරගල භූමියේ සිටින සියලු දෙනාටම ජය පතන ගමන් ඔබ සමග එකතුවීමට නොහැකි වීම පිළිබඳව කණගාටු වෙමි.
මේ වන විට රටේ පවතින අර්බුධකාරී තත්වය සමග ඒ සඳහා විසඳුමක් ගෙන ඒමට සහ නොබියව ඉදිරිපත් වීමට පවතින කිසිඳු දේශපාලන පක්ෂයක් ක්‍රියා නොකරයි. එයින් පෙනීයන්නේ මේ සඳහා ඔවුනගේ කිසිඳු අවශ්‍යතාවයක් හෝ හැකියාවක් නොමැති බව වන අතර ඒ කිසිඳු පක්ෂයක් ගැන බලාපොරොත්තු තියා ගැනීමද අනුවණ ක්‍රියාවකි. සිදුවිය යුත්තේ අරගලය අතරින් පක්ෂයක් බිහිකරගැනීමයි. ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ජනතාපරමාධිපත්‍ය බලය සහිත කණ්ඩායමක් බිහිකිරීමයි. මේ මොහොතේ අනිවාර්‍යෙන්ම සිදුවියයුතු දෙයකි.