දේශප්‍රේමී පන්හිඳ

Nadeesh Hirushan

කටෙහි මසුරන් ගතෙහි ගන රන්
පිරී සියොලඟ මැණික් අල්ලා
සීමැදුරු කවුළුවෙන් එබිකම්
කරයි තක්කඩි හොරු සියල්ලා
සිප් වඩන්නට අඳුර දුරුකොට
දෙන්ට බැරි වුන් අරන් හොල්ලා
නුඹේ දේශය! නුඹයි දේශය!
තුරුණු සවි ගෙන නැගිටපල්ලා…..

නුඹේ දහදිය කාසි කරවා
සැප විඳින අවසෙස් රජුන්
සිටිති නුඹ දකිනා රජුන් හැර
කෙළෙසු නුඹගේ ලක් මවුන්
එකෙක් නොව උන් සැවොම කළ බව
නුඹේ මව්බිම නොසන්සුන්
සිහි කරව් සිහි කරව් සැම විට
නොවව් කිසි වි⁣ට වහල්ලන්….

සවක සඟ පරපුරෙහි හැඩ ගෙන – හිස මුඩුව කහ සිවුරු ඇන්දා
තිලෝගුරු හිමි දෙසූ දම් ගඟ – උඩින් මහ සේතුවක් බැන්දා
හෙළයෙ සඟ ගණ අභිමනින් රැකි – ධජය විකුණන් කන වෙළෙන්දා
මහණ වෙන්නට කියව් දැන්වත් – නොවන ලෙස සදහමට නින්දා……

ජාතිය කියා ආගම කියා හිවලුන් ලෙසින් බෙදවමින්
මහ ගිණි මවා, නැති කළ රජුන් ඇත මෙහි තිබූ සිනාකැන්
එක්වනු නැගෙනු අතකොළු නොවනු නුඹ සැම වේය සොහොයුරන්
කරවව් විරිය වඩවව් දිරිය රකිනට අපේ ලක්මවුන්….

උගත්කම ගෙන දරා සිරසෙහි විනය සුරතෙහි රඳවපං
වමත යුක්තිය හොවා අවිහින්සාව හදතුළ පතුරපං
දේව වෙස් ගත් පුතෙකු වී වර! නැගෙන සෝ ගිණි නිවාපං
ගිණි තැබූ උන් ගනින් පරසක්වලින් එතෙරට ගසාපං……

-Hirushan- 🖋️❤🏴