තර්ජනයක් වත්ද..?

Wicky

IMG_20220412_104506.jpg

“එදත් පටන් ගත්තේ පාර්ලිමේන්තුවම එපා කියලා. ඒ අඳුරු අතීතයට නැවත මේ රට ගෙනියන්න එපා.” – අගමැති –

තර්ජනයක් වත්ද?

ඒ මූනේ තිබුන කේන්තිය දැක්කද…?

විරෝධතා අඛණ්ඩව කරගෙන ගියොත් 88,89 කාලේ වගේ වෙයි කියලද ඒ කිව්වේ..

ඒ කාලේ වගේ තරුණ නායකයො අතුරුදන් වෙයි කියලද ඒ කිව්වේ..

අහිංසක ළමයින්ව මරන්න වෙයි කියලද ඒ කිව්වේ..
(හීනේකින්වත් එහෙම නොවේවා)

හිත් කියවන්න අපිට බෑ තමයි. ඒත් සහරාන්ගේ ඉතිහාස කතාව අපි දන්න නිසා ඉස්සරහට තවත් පරිස්සමෙන් වැඩකරන්න..

එක පොඩි තැනක් වත් වරද්දගන්න නැතුව ඉවසීමේ සීමාව අසීමිතව තියාගෙන වැඩකරන්න..

ඒ කොහොම වුනත් තමන්ගේ අවට ඉන්න අය ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. අරගලය ඇතුලටම ඇවිල්ලා අරගලය වෙනත් අතකට යොමුකරන්න මේ වෙලාවෙ එයාල උත්සහ ගන්න ඉඩ තියෙනවා.

ආයෙත් කියන්න තියෙන්නේ ඉවසීමේ සීමාව අසීමිතව තියාගමු කියලා..

රට වෙනුවෙන් පෙරට
අරගලයට ජය!🇱🇰❤️