ජනතා අරගල බිහිවන විට නොයෙකුත් බිල්ලන් නිර්මාණය විය හැක.

Asoka Edussooriya

44EE469B-16E4-4280-BD43-FF884C58AEA5.jpeg

1. නිල නොලත් පොළු මුගුරු රැගත් අතුරු කල්ලි අපිට ගෝඨා ඕනෙ ලෙස පාරට බැසීම.
2. රාත්‍රියේ අරගල කරුවන් කූඩාරම් තුල රමණයේ යෙදෙනවා යැයි කීම.
3. ආගමේ නාමයෙන් සහ ජාතියේ නාමයෙන් අරගල කරුවන් කුලප්පු කිරීම.
4. තෙල්, ගෑස් සුලබ වීම සහ විදුලිය කැපීම දුලබ වීම.
5. අරගල කරුවන් කුමන්ත්‍රණ කරුවන් ලෙස හංවඩු ගැසීම.

ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිය ලෙස අවදියෙන් සිටිමු.

#GoHomeGota2022 #GiveOurStolenMoneyBack