එක සිතින් අරගලයක

Keshava

FB_IMG_1649718516855.jpg

අපි දෙන්නම අරගලයක
ඔයා සතුටු වෙමින් මේ මොහොත ගැන හිතමින්
මම කනස්සල්ලෙන් අනාගතය ගැන් සිහින දකිමින්
මොනාඋනත් ආඩම්බරයි අපි වෙනුවෙන් එන අපි දහස් ගානක් ගැන
ඒත්
රුසියාව වගේ අපි හැමෝම අරගලයේ අරුත වටහාගත්තානම්
තව කොච්චර ලස්සන වෙයිද ?
සතුටු වෙන්න ඔනේ
නටන්න ඔනේ,
ඒත් ඒ මෙතන නොව
දිණුම් කණුව ළඟ.
සමහරක් විට උන් උසුළු කරයි
පටු හිතක් ඇති ඔය අරගලය
දෙස බලන්
කමක් නෑ,
අපි අපේ විදිහට අරගලය ගෙනියමු
අරගලය කෙසේ වුවත්
අරගල භූමිය කිසිදාක හැර නොයන ලෙස.

#GoHomeGota2022 #GiveOurStolenMoneyBack #ArrestRajapaksha