ඇයි ?

රු.නු.කෞ

E32DBF0C-72A2-4681-AEF9-499F651C1B78.jpeg

අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග දැනටත් හිඟයි.
කන්න බොන්න නැති එක, විදුලිය නැති එක ගෑස් නැති එක මිනිස්සු කොහොම හරි දරා ගනී.හැබැයි මහත්තයො(ජන අධිපති නන්දසේන ගෝටාභය [නමුත් අපි බිය නොවෙමු] ) බෙහෙත් නැතුව මිනිස්සු මැරෙන්න පටන් ගත්තම මිනිස්සු ඒක ඉවසන එකක් නෑ.
මේ මැරෙන්නෙ ඔහේට ඡන්දෙ දීපු මිනිස්සු.ඔබට මේ විදිහටතවදුරටත් ජනාධිපතිකම් කරන්න බෑ.ඒක ආයෙ ආයෙ ඔප්පු වෙලා ඉවරයි. ඔබ එක එක සෙල්ලම් දාල මිනිස්සු බය කරල මේ විරෝධය මර්දනය කරන්න හිතනව නම් කියන්න තියෙන්නේ සොරි.ඒ කාලෙ ඉවරයි.ඔයාගෙ ඔය තර්ජන ඝර්ජන වලට මිනිස්සු බය නෑ.දැන් වත් මේ රටේ මිනිස්සුන්ගෙ ජීවිත අනතුරේ දානෙක නවත්තල ඔය පුටුවෙන් බැහැල යන්න.

#GoHomeGota2022
#GoHomeRajapaks