ආගමික අරගලය

Anonymous

ලංකාවී බහුතරය දේශපාලන අරගලය පිළිබව කතිකාවක සිටින අවදියකදී, සිදුවිය යුතු ආගමික අරගලය පිළිබව සටහනක් තිබීමට සිතමි. 2500 වංශේ කබල්ගාන සංස්කෘතික රාමුව තුල බුද්ධාගම සුවිශේෂී ස්ථානයක් හෙබවයී. නමුත් වත්මන් “බුද්ධ ආගම ” හුදෙක් බහුතරක් චීවධාරී හට තම සුකවිහරණ පදනම් වූ රස්සාවක් පමණි. සිව්වරක් පලදී පමණින් ලෝකෝත්තර නුවන පහල වූ සේ සිතු සිතු දේ ප්‍රකාශ කරයි. උදාහරණක් වශයෙන්

> COVID-19 නම් කරනු ලැබුවේ cobra කියන ඉංගිරිසී වචනය පාදකකරගෙන ලෙස ගමේ අම්මන්දිලට බණක් කියූ පන්සලේ මහා ගනයන්ලාද ,
>නිවන භෞතික සැපතක් කියන රංගන ගනයන්ද
>පන්සල් මාලිගා trend හදපු අසපු ගණයන්

වැනි බොහෝ ගණයන් හෙවත් චෙවරධාරීන් අද බහුලය. අද රට පත්ව ඇති මෙම තත්වයට මේ කියූ නොකී ගණ ප්‍රජාවත් වගකිවයුතුය. කිසිදිනක බණපදයක් නොකියන මල්වතු හා අස්ගිරි මහා ගණ දෙනම, ජාතිවාදය විකුණම් කන Galagoda (v8), පාර්ලිමේන්තු ගණ බට්ටා රතන් වැනි බොහෝ අනෙකුත් චීවරධාරීන් හේතුකොටගෙන අදවනවිට ලංකාව තුල බෞද්ධ ආගම, බෞද්ධ ධර්ෂණයෙන් ගිලිහීගොස් අවසන්ය. ධර්ෂණය තුල ඇති මූලික හරයපවා අදවනවිට modernize කර හමාරය.

අප මේ අරගල තුලින් රාජපක්ශ වරූ විගණනය කර හොරාකාපු සල්ලි නැවතත් ලංකාවේ රජයට බාරගන්නා සේම, මෙතෙක් කී නොකී හැම පන්සල් මාලිගා හා එහි අයිතිකරුවන් විගණනය කෙරිය යුතුය. එසේම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ භස්මාව ක්ෂේශ්යන් විකුණන් කන කඩ සදහාද විගණනයකින් පසුව බදු ක්‍රමයක් හදුන්වාදියයුතුවේ. මෙම බදු ක්‍රමය තුලින් ලංකාවේ සංස්කෘතික හා ආගමික ස්ථාන සංරක්ෂණය, ගම්වල දුප්පත් පන්සල් නඩතුව, පුරාවිද්‍යාත්මක කටයුතු වැනි දෑ සඳහා යෙදවෙමට හැකිය. මෙමගින් මහජනයාගෙන් ලබාගන්නා බදුමුදල් මහජන සුකවිහරණය සදහා පමණක් වියදම්කර හැකිවේ.

මෙම කරුණුවලට බහුතරක් විරුද්ධ වෙනවා නොයෙනුමානය. නමුත් “බෞද්ධ දහම”, “ආගමක්” සැටියෙන් සලකන තාත්කල් කෘතත්ජන අප නිවනෙනුත් දුරය, ලෞකික සපතෙනුත් දුරය.

(ලිපියෙහි අක්‍ෂර වින්‍යාස වැරදි එමටය. කාරුණිකව පලය පමණක් ලබාගනු මැනවී.)

(Australia වේ සිට ලියමි. බෞද්ධ දහම (Buddhism philosophy) අනුගමනය කරන්නෙක් වුයෙමි)