අරගලයෙහි පදනම

Ravindu Madushan

මට 23i වයස. මම politics ගැන ඉගෙනගෙන නෑ. මම මෙ මගෙ අදහස කියන්නෙ අපෙ අරගලය සම්බන්ධයෙන්. මට ඇත්තටම ආඩම්බරයි අපේ generation එක පිළිබඳව.. හැබැයි මේ අරගලයේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. දැන් අපි අරගලය දිනලා gotaව එලෙව්වා කියමුකො. ඊටපස්සෙ මොකක්ද කරන්නේ කියලා හිතල නෑ නේද අපි. අපි මේ අරගලය phases 2ක කට කඩන්න ඹ්නෙ මන් හිතන්න විදියට. ඒකෙ phase 1 තමා අපි මේ කරන්නේ. ඒක සෑහෙන්න දුරකට සාර්ථකයි. 2nd phase එක විදියට මම හිතන්නේ කරන්න ඹ්නෙ ජනතාවගේ පක්ෂයක් හදන එක. මොකද දැනට තිබෙන පක්ෂ සියල්ලම politiciansල හදාගත්ත ඒව මිසක් ජනතාවගේ පක්ෂය නෙමෙයි. ඒ හැම එකකම අරමුණ බලය මිසක් රට නෙමෙයි. අපිට ඹ්නෙ රට අරමුණු කරගත් පක්ෂයක්. මගේ අදහස බලනවා නම් මේ site එකෙ foundersල තව option එකක් දාන්න. ඹ්නතරම් 45-60ත් අතර උගත් බුද්ධිමත් දුරදිග බලලා වැඩ කරන්න පුළුවන් වැඩිහිටියන් ඉන්නවා අපෙ අරගලයේ අද. ඓ් අතරින් අපෙ රට හදන්න කැමති අයට apply කරන්න පුළුවන් වගේ option එකක් හදමු. අපි අනිවාර්යෙන්ම අපෙ පක්ෂයක් හදාගන්න ඹ්නෙ. මෙම මගෙ අදහසක් විතරයි. practical ද නැද්ද කියලා මට හරි අවබෝධයක් නෑ. හැබැයි මේ වගේ දෙයක් වෙනවනම් මට හිතෙනවා අපේ system එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා.
අරගලයට ජය!❤️