අරගලයට ජය!

Chamith Dananjaya

මොන බාධකය මොන ප්‍රශ්නය ආවත් නොවෙනස්ව එකමුතුව සාමකාමීව අපේ අරගලය continue කරන් යමු ! සාමකාමි බව නැති කරලා අරගලය විනාස කරන්න එන ඕනම එකෙක් ඉවසීමෙන් පොලිසියට බාර දෙන්න. ඒ ගෝඨාගේ හෙන්චයියන් විය හැක