අරගලයට ජය

Keshaka

F05BD0E5-5251-4C81-A1B6-12592A436064.jpeg

අරගලයේ පලවෙනි දවසෙම උදේම මම යද්දි හිටියේ මිනිස්සු සීයක් වගේ. හවස් වෙන්න වෙන්න කට්ටිය වැඩි වුනා. සිංහල දෙමල මුස්ලිම් හැම ජාතියකම මිනිස්සු එතනට ආවා. කොන්දොස්තරගේ ඉඳලා දොස්තරලා වෙනකම් තරාතිරම් වල මිනිස්සු හිටියා. මේක නිර්පාක්ශික ජනතා අරගලයක්. රටක් විදිහට එකතු වුන අරගලයක්. ගෝඨාභය රාජපක්ශ කියන අමන උද්දච්ච පඩත්තර වේසිගේ පුතා ගෙදර යනකම් අපි මෙතනින් යන්නේ නෑ. උඹලා හැප්පුනේ වැරදි පරපුරක් එක්ක.