සාමකාමී අරගලය

Lathika Madhusankha

ඔබත් මමත් ආදරේ කරන මේ රට රැකගැනීම වෙනුවෙන්, දිවා රෑ නොබලා වෙහෙසෙන ඔබ මේ අරගලය තුල කිසිම අයුරකින් ලේ විලක් කර නොගැනීමට සහ එයට හේතු උපකාර වන කිසිම දෙයකට සහාය නොවීමටත් වග බලා ගන්න. නැතිනම් මේ බල ලෝභී පාලන තන්ත්‍රය මගින් මෙහෙය වන කූට උපක්‍රම වලට මැදිවී ඔබට අනතුරක් විය හැකි බැවින් ඒ සඳහා කිසිදු ඉඩක් නොතබමින් කටයුතු කරන්න අපි වග බලාගමු.
අරගලයට ජය!!!
#gohomegota2022
#giveusourmoneyback
#arrestpoliticalterrorists