සංචාරක කර්මාන්තය නගා සිටවමු

Anupama kabral

අරගලය සදහා සහයෝගය දෙමින් හැකි පමනින් පිරිස රැස් කල කිරිබත්ගොඩ සමූහයන් කීපයක admin ලෙස ක්‍රියාකරන කෙනෙක් වන මං හිතන්නෙ මේ වගේ website එකක් හරහා අපිට පුළුවන් නම් සංචාරකයන් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න ඔවුන්ගේ තියෙන බය නැති කරලා ලංකාව වගේ රටකට මේ වෙලාවෙ ඔවුන්ව ගෙන්න ගන්න
ඔවුන්ට රට එපා නොවන විදියෙ ආගන්තුක සත්කාර කරන්න.ඔවුන්ට දරන්න පුළුවන් මුදලකට ලංකාව වටේ තියෙන ලස්සන තැන් වලට ඔවුන්ව අරගෙන යන්න
අපේ හුගාක් ප්‍රශ්න වලට පිලියමක් වෙයි
ලංකාවෙ ගොඩාක් social media plat forms තියෙනවා .ඒවා කරන හොද තරුණ පිරිසක් ඉන්නවා