ශුද්ධ ජන අරගලය

හසන්ත දිසානායක

inbound2510151876456493218.jpg

🇱🇰 ජන අරගලය 🇱🇰

පක්ෂ හෝ සංවිධාන යම්කිසි දෙයක⁣ට විරුද්ධ වෙලා නැඟී සිටියාම අපි කිව්වේ.,
උද්ඝෝෂණ කියලා

ස්වාධීන බලපෑම් කණ්ඩායම් යම්කිසි දෙයකට විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරන්න නැඟී සිටියාම අපි කිව්වේ.,
විරෝධතා ව්‍යාපාර කියලා

විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව තමන්ගේ අයිතීන් සහ වෙනත් විරෝධතා වෙනුවෙන් නැඟී සිටියාම අපි කිව්වේ.,
පිකට් කියලා

වෘත්තීය සමිති තමන්ගේ අයිතීන් සහ වරප්‍රසාද වෙනුවෙන් නැඟී සිටියාම අපි කිව්වේ.,
වැඩ වර්ජන කියලා

ඕනෑම කෙනෙක් යම්කිසි ඉල්ලීමක් ලබාගන්න හෝ විරුද්ධත්වයක් ප්‍රකාශ කරන්න නොකා නොබී ඉන්නකොට අපි කිව්වේ.,
උපවාස කියලා

මේ හැම එකකට ම අපි පොදු⁣වේ කිව්වේ.,
අරගලයක් කියලා

හැබැයි මේ මොහොත වෙද්දී ලංකාවේ තියෙන මේ අරගලය නිකන් ම නිකන් අරගලයක් නෙවෙයි..
මේක පක්ෂ, සංවිධාන, සමිති, ජාති, ආගම් වැනි කිසිම බෙදීමකින් තොර එක ම එක පොදු ජන අරගලයක්.

ඒ නිසා ම මේක හුදෙක් අරගලයක් නෙවෙයි, මේක “ජන අරගලයක්”..
අද සිට මේ අරගලය “ජන අරගලය” ලෙස හඳුන්වමු.

මේ ජන අරගලය මේ රටේ ජීවත් වෙන සියළු දෙනාගේ පොදු ජන අරගලයයි, මේ ජන අරගලයෙන් ජයගන්නේ අප සියල්ලන්ගේ ම රට පමණි.

ජන අරගලයට ජය! 🇱🇰💪
#GoHomeGota2022