වීරෝධාර රණවිරුවනට ආරධනා

Shanu

A9EF6A05-C4B0-40EA-97DB-7E9146439346.jpeg

මෙවැනි අවස්තාවලදී ලෝකයේ ගොඩක් රටවල්වල නීතිය සහා පාලකයින් පැත්තකින් තබා මනුශ්‍යත්වයේ නාමයෙන් මහජනයා වෙනුවෙන් ආරක්ශක අංශ එකතු වීම් අපි ඉතිහාසයේද වර්තමානයේද දැක ඇත්තෙමු. අප රටේද තිබෙන්නෙ මානුශීය හමුදාවක් සහ ආරක්ශක අංශ යැයි අපි අසා ඇත්තෙමු. නීතිය මුවාවෙන් අහිංසක මිනිසුන්ගෙ ලේ උරාබීපු කාලකණ්නි නරියන්ද නැතිනම් මනුශ්‍යත්වයේ නාමයෙන් හඩක් නගන අහිංසක මිනිසුන් වෙනුවෙන්ද යන්න ඔවුන්ට අනිවාර්‍යයෙන්ම තීරණය කිරීමක් සිදුකිරීමට සිදුවේ. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු රටේ එක් ත්‍රස්තවාදයක් අවසන් කරපු ඔවුන් ‍ දූෂිත රාජ්‍ය ත්‍රස්ථවාදයද අවසන් කිරීමට අප හා එක් වේවී කියා. #GoHomeGota #ගෙදරපලයන්නන්දේ