වස්සානය

ලක්රුවන් විශ්ව

රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ මහත්මයාගෙ වස්සානය කාව්‍ය සංග්‍රහයෙ තිබෙන අවසන් කවිය

” ගිම්හානයේ ගිලන් වී කෘෂව සුදුමැලිව
ඇදි ඇදී ඉකිගැසූ ගඟ නැවත පිරිපුන්ය
දුෂ්කරය කියා හැර යා යුතුද ජීවිතය
කටු පොකුර සිප ගනිමි හෙට මලක් වනු පිණිස ”

හැමෝගෙම අනාගතේ වෙනුවෙන් ඔයාලා කරන මේ කැපකිරීමට ගොඩක් පිං.

අනිවාරෙන්ම අනාගතේ දවසක මේ ඉතිහාසෙ ගැන ආඩම්බරෙන් කතා කරන්න පුළුවන් දවසක් ඒවි.
රටේ සියලුම මිනිසුන් වෙනුවෙන් දවස පුරාම අරගල භූමියෙ වෙහෙසෙන නුඹලාට ජය !