බුද්ධියෙන් අරගල කරමු!

Nadeesha

දින සති ගෙවී යන මේ අරගලය ලාංකිකයින් වන අප විසින් කළ යුතුම කාලය මෙයයි. දැන් අප ක්‍රියාත්මක නොවුවහොත් සුළු කාලයක් තුළ අපට අපගේ භූමියේ අගලක්වත් හිමි නොවනු ඇත. නමුත්…..
නමුත් අප කරන අරගලය කෙතරම් සාර්ථක කරගන්න ඔබ වෙහෙසෙනවා ද, ඒ වෙහෙසීම අර්ථවත් ද යන්න මදක් සිතන්න. බෝඩ් වල කුණුහරප ලියාගෙන, රැලිය අතරමග සිංදු කියාගෙන, නටාගෙන, පොල් ගසමින්, කරන අරගලය අර්ථවත් ද?
මොහොතක් රාමුවෙන් පිට හිටගෙන අරගල කරන මිනිසුන් දෙස බලන්න. මේ කරන අරගලයේ සංවිධානයක් තිබේද? නායකත්වයක් තිබේද? එසේ නිසි ලෙස නායකත්වයක් මූලික වී සංවිධානය නොවූ අරගලයක් සාර්ථක වේද?
ඔව් අපි පාරට බැසිය යුතුමයි. ඔව් අපි කිසිදු පක්ශයක්, පාටක්, ආගමක්, ජාතියක් මූලික කරනොගෙන එකමුතුව අරගල කළ යුතුයි. නමුත් හැගීම් නිසා උරණ වී මහ මග අරගල කිරීම තුළින් අපට සාර්ථකත්වයක් ලැබේද? එම සංවිධානය නොවූ නායකත්වයක් නැති අරගලයකින් අපේ සතුරා ලබන සාර්ථකත්වය ඔබට පේන්නේ නැතිද?
බුද්ධියක් ඇති මිනිසුන් වශයෙන් අප මීට වඩා වගකීම් සහිතව ක්‍රියා කළ යුතුයි. සුදුසු නායකත්වයක් තෝරාගෙන, නිසි සංවිධානයකින් යුතුව, නිසි ක්‍රියාපටිපාටියකින් යුතුව මෙම අරගලය කළ යුතුය. එසේ නොවුවහොත් ඔබ වැස්සේ තෙමෙමින්, අවුවේ වේලෙමින් කරන අරගල දෙස පාහර දේසපාලුවා සිනාසෙම්න් බලනු සහතිකයි.

#gohomegota ට වැඩිය #gohomeall කීම උචිතය. #gohomegota කියමන ම දේසපාලුවන් දඩමීමා කරගෙන ඇත.

අරගලයට ජය…!