දැන් ඇති…..

Chathurika weerasinghe

BD81AD13-6EBE-4125-86DF-272F8C7998FF.jpeg

දැන් ලේසි නෑ ජඩ දේශපාලුවන්ට…. උන් හැමදාම කලේ අපිව බෙදපු එක.. සිංහල මුස්ලිම් දෙමළ බර්ගර් ගගා අපිව බෙදුවා.. ඡන්දේ ගත්තෙත් අපිව බේද බින්න කරලා.. ඒ යුගේ අපිට ආයේ ඕනේ නෑ.. අපිට ඕනේ උගත් බුද්ධිමත් නායකයින් මිසක් තමන්ගේ මල්ලට ඩොලර් පුරෝගන්න පල් හොරු නොවෙයි. අපි එකා වගේ නැගිටිමු.. අද අපේ රටේ මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් අමුතුම ලස්සනක් තියෙනවා ඒ අපි එකා වගේ ආගම් කුල ජාති බේද නැතුව නැගීසිටින නිසා… අපි අධිශ්ඨාන කරගමු අපි වෙන් නොවී ඉමු.. හොඳම තිරණ ගමු… අපේ රට අපි රකිමු.. අපිට අහිමි උනත් අපේ දරුවන්ට ලෝකේ සුන්දරම තවත් දියුණු රටක් කරන්න උරදෙමු… #gohomegota2022