දරුවන්ගෙ අනාගතය රැකගන්නට දරන මේ වෑයමට ජය 🇱🇰

Gimhani Senarathne

58866CC7-7E80-4260-83BA-93639E6B12F5.jpeg

ජාති භේද නොතකමින් හැමෝම එකාවන්ව පෙළ ගැසෙන මේ දවස් කීපය හරිම අගෙයි. ජීවිතේ කවදාවත් මැරෙන්න කලියෙන් අපේ පුංචි රටේ මෙහෙම සිදුවීම් පෙළක් දැකගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බෙ නෑ. හැබැයි දැන් ඒ හීනෙ ටික ටික හැඩවෙන්න අරගෙන.

එකමුතුකම වගේම මිනිස්සු තුළ ආකල්පමය වෙනසකුත් ඇතිවෙන්න පටන් අරගෙන. පටු විදිහට රාමුවකට කොටුවෙලා හිතපු මිනිස්සු එතනින් ඔබ්බට පිය නඟන්න පටන් අරගෙන.

ඉතින් මේ මානවවාදී අරගලයට ජය මං ප්‍රාර්ථනා කරනවා 💪❤️‍🩹