තව කොච්චර විදවන්නද?

MyLkNinja

FQDFTi_aAAMDY2v FQDFTi_aAAMDY2v.jpg

අද ඩොලර් එක 330යි, කවද්දාවත් මෙහෙම ඩොලර් එක ගණන් ගිහින් නැහැ.

මේ දවස් වල මොකුත් වැඩි වෙන් නැත්තේ අවරුදු නිසා. අවරුදු ඉවර උනාම මේ බදු මිල තව දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් වෙනවා වෙනවා මයි. ඩොලර් එක 400 අවරුදු පහු වෙන කොට පනිනවා පනිනවා මයි.

එක එක දවස් වල එක එක පෝලිම් වල උබලගේ ජිවිතේ ගෙවලා පොලිමකම් මැරිලා යන්නද උබලට ඕනි?

උබලා මේ සතියේ ට්‍රිප් ගිහින්, ඇදුම් අරන් ජොලි කරපල්ලා. කකුළුවා වතුර නටන කම් දිය කෙලිනවා වගේ වැඩක් තමා උබලා ඔය කරන්න හදන්නේ. තරහක් නැ උබලා එක්ක.

යකෝ පාරවල් වල, ඉස්පිරිතාල වල මිනිස්සු මැරෙනවා බෙහෙත් නැතුව, අලුත ඉපදුන ළමයි මැරෙනවා බෙහෙත් නැතුව, උබලට පෙන් නැද්ද මේ වෙන දේවල් ?

උබලගේ අම්මා තාත්තා ළමයා මැරෙනකම් ද මේ බලන් ඉන්නේ ?

මේ අව්රුද්දට අපේ ගෙදර නෑද ගමන් එන්න එපා, ඒ වෙනුවට බහිමු අපි ඔක්කොම පාරට

නැත් නම් මේ දේ බලලා බැහැපල්ලා පාරට, කරපන් සටනක්, නැති නම් මේ කන අවරුදු උබලා කන අන්තිම අව්රුද්ද වෙනවා වෙනවා මයි.

පෝලිමක මැරුණත්, සටනක මැරුණත් මැරෙන්නේ එක පාරයි, මෙරෙනවා හොද අනාගතයක් හදන්න සටන් කරලා මැරියන්. පෝලිමක මේ පාලනය අනුමත කරලා මැරෙන් නැතුව.