ජයග්‍රහණය පුනරුදයෙන් පාට කරමු

Nadeesh Hirushan

inbound1675817608548804210.jpg

ඉතිහාසයෙ හැම අරගලයක් පිටුපසින්ම පුනරුදයක් ආවා.ඒත් මේක වෙනස්. මෙවර පුනරුදය එන්නෙ අරගලයෙන් පසුව නෙවෙයි. අරගලයමයි පුනරුදය වෙන්නෙ. අරගලයේ අරමුණු දිනාගන විතරක් මදි.එතනින් එහාට මේ රටේ හැම ක්ෂේත්‍රයකටම විය යුතු හොඳම දේ වෙන්න ඕන.උදාහරණයක් විදිහට අධ්‍යාපනය ගත්තොත් , රටේ සියළු උගත් බුද්ධිමත් වගකිවහැකි පිරිස එකතු වෙලා රටට ගැලපෙන හෙටට ගැලපෙන නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ගේන්න ඕන. ඒ විදිහටම සමාජ⁣ය, දේශපාලනය, ආර්ථිකය , ගොවිතැන, ආගමික ක්ෂේත්‍ර සියල්ල refresh වෙන්න ඕන. අපි තමයි අන්තිමටම අතීත පුනරුද කටපාඩම් කර කර විභාග ලිව්වෙ. අපි සිලබස් එක අළුත් කරමු. පුනරුදය සියැසින් දකිමු. පුනරුදය මවමු. මාතෘභූමියට ජය❤