කුරුලු Money

අසංක මහේෂ්

inbound5044168907839030571.jpg

බිලක් වත් ගෙවපු නැති උන් හිතන්නෙ නිකම් ලැබෙනවා කියලා.
හොරු හිතන්නේ වන්චාවෙන් දිනන්න පුලුවන් කියලා.
හීන පස්සේ දුන මිනිස්සු හිතන්නේ හීන හැබෑ වෙයි කියලා,
දුවලා දුවලා හති වැටුනම කුරුළු money can’t buy happiness කියනවා.

කුරුළු money නැතුව රටක් වත් දුවන්න බෑ. හෝරා කාපු එව්න් දැන් හිගා කනවා.
කුරුළු moneyත් හරියට ගින්දර වගේ. හොද සේවකයෙක් හැබැයි ස්වාමියෙක් නේමෙයි!
කුරුළු money නමින් සාතන් උබේ සාක්කුවට එයී. අරගලයක් විකුනන්න පුලුවන්!
බොතලේනමින් සාතන් උබේ විදුරුවට වැටෙයි. අරගලයක් විකුනන්න පුලුවන්!
පරිස්සමෙන්!

කුරුළු money කූඩු කරලා පැටව් ගහන ක්‍රමයක් හදා ගන්න වෙනවා.
එකට හොද කූඩුවක් හදන්න වෙනවා.
කොච්චර හිර කලත් කුරුළු money ඉගිලිලා යනවා.

(අසංක)

#visabanforrajapaksas
#freezerajapakshemoney
#GiveUsOurStolenMoneyBack
#225Home2022
#SayNoTo225
#ExpectUs
#SriLanka #EconomicCrisisLK #SriLankaEconomicCrisis #SriLankaCrisis #SirFail #GoHomeGota #GoHomeRajapaksas #SriLankaProtests #EmergencyLaw
#helpless #SaveSriLanka #findstolenmoney #PeoplesMoney
#itspeople #SaveTheChildren #savethefuture #savemymotherland #CorruptPoliticians #rajapakshas #GoHomeGota2022