කපුටු කාක්

නවෝද කොඩිතුවක්කු

කපුටු කාක් කාක් කාක්
කාක් කාක් කාක් කාක්

කොහෙ බැලුවත් වටේ තියෙන
ප්‍රොජෙක්ට් වලින් හොරා කන්න
කොමිස් නැතිව ප්‍රොජෙක්ට් නොවන
කොමිස් කාක්කෝ
කොමිස් කාක්කෝ..

හිතවත්කම් හැඳුනුම් කම්
පෙන්න පෙන්න කිට්ටු වෙනව
ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් මෙච්චර නම්
ගාණ ඕනෙ පෙන්ව දෙනව
හෙමින් සැරේ කුරුමාණම
අල්ල මල්ල පුරව ගන්න
එහෙම කරල ඒ ඔක්කොම
පිටරටකට හොරෙන් යවන
කට්ට කපටි කෛරාටික
කොමිස් කාක්කෝ
කොමිස් කාක්කෝ

ගරු සැළකිලි සැනසිලි බස්
පෙන්නු ගමන් තව කොටනවා
කිට්ටු කරල , මිතුරු වෙලා
කොමිස් එකක් තව ගන්නවා
මිනිස් කමට නිගා කරන
අවස්ථාව ලැබුණ සැනින්
ඕනෙ වැඩක් කරගන්නට
සල්ලි ඕනෙ කොමිස් ලෙසට
කෙල උණාට මිනිස්සුන්ට
මොකද යාලුවේ
කපුටා හිතන්නේ

කොමිස් කපුටු කාක් කාක්…

(ප්‍රෙඩී සිල්වා විසින් ගයන නැව ගිළුණත් බෑන් චූන් චිත්‍රපටයේ කපුටු කාක් කාක් ගීය අදට ගැලපෙන තාලෙට කියමු)

නවෝද කොඩිතුවක්කු

#gohomerajapaksas
#GoHomeGota2022
#GiveUsOurStolenMoneyBack