ඔබ අතහරින්නෙ අරගලයක් නොව…..

Prabodha Sherman

278095160_5827558007304410_6015027324697700030_n 278095160_5827558007304410_6015027324697700030_n.jpg

තව මාස දෙකකින් කන්න නැතුව හාමතේ ගෙවල් ඇතුලෙම තමන්ගෙ පවුලෙ අය මැරිලා වැටෙද්දි තේරෙයි, අපරදේ එදා පාරට බැස්සෙ නැත්තෙ කියලා.
මේක තවත් එක trend එකක් නෙමෙයි. මේක ජීවිතය වෙනුවෙන් කරන සටනක්, සමහරවිට අපේ අවසාන සටන වෙන්න පුලුවන්.
ඔබ අතහරින්නෙ අරගලයක් නොව, ඔබ සහ ඔබේ ආදරනීයන්ගේ ජිවත්වීමේ බලාපොරොත්තුවයි.

#GoHomeGota2022