ඔබට විරුද්ධව එන්නන්ට වඩා ඔබ අතරේම සිටින්නන් ගැන විමසිලිමත් වන්න…..

Rohan

පරිස්සමෙන් ඉදිරි සතියේ ඔබ අතරේ අවි ආයුධ රහසේ සඟවා ගත්තවුන් සිටීදැයි විමසිලිවත් වන්න….ආයුධ අතැති කිසිවෙක් ඔබේ අරමුණ වෙනුවෙන් ඉන්නවුන් නොවන බව මතක තබා ගන්න….ඔවුන් අවස්ථාව ලද විගසම අරගලය අල කරනු ඇත .. …..
රාජ්‍ය පාක්ශිකයින් රහසිගතව දැනටමත් ඔබ අතර ඔබ නොදැනුවත්වම සිටිමින් අවස්ථාව ලද සැනින් බරපතල සිද්ධීන් වලට මුල පිරීමට ඉඩ ඇත….බරපතල යන වචනය හොදින් තේරුම් ගෙන අවධානයෙන් වැඩ කරන්න හා ඔබ කෙතරම් සාමකාමීව සිටියත් රජයේ පෙලපාලි කරුවන් හා ගට්ඨන, කලහකාරි සිදුවීම ඇති කරගන්නට ඔබ අතරම සිටින රහසිගත රාජ්‍ය පාක්ශිකයින් ඔබට නොදැනුවත්වම ඔබේ පක්ශයෙන් ආරම්භ වෙන ආකාරයට හැඟවෙන ලෙස ප්‍රහාරයන් දියත් කිරීමට ඉඩ ඇත….ඔබ අතරේ අවි ආයුධ රහසේ සඟවා ගත්තවුන් සිටීදැයි විමසිලිවත් වන්න….ආයුධ අතැති කිසිවෙක් ඔබේ අරමුණ වෙනුවෙන් ඉන්නවුන් නොවන බව මතක තබා ගන්න….ඔවුන් අවස්ථාව ලද විගසම අරගලය අල කරනු ඇත … හැකිනම් ඔබ අතරෙන්ම ඉන්න වපරිසයට ගැලපෙන ආකාරයට ආරක්ශාව හා ඔත්තුකරුවන් පිලිබඳ හැසිරීම් නිරීක්ෂණ සඳහා කණ්ඩායමක් සකස්කරගන්න…..සැක කටයුතු එවන් අය හා ගැටීමට නොගොස් ප්‍රතමව වගකිවහැකි පුද්ගලයන් දැනුවත් කර පොලීසිය මාර්ගයෙන් ඔවුන් වෙන්කිරීමට උත්සහ ගන්න…..කිසිවිට සිවිල් පුද්ගලයන් වශයෙන් අත දාන්න එපා….එවිට ඔවුන් ඔබට පහර දී ඔබ හා සම අරගලකරුවන් අතර ඇතිවූ අර්බුධයක් බවට එය පත්කරන්නට ඔවුන් සංවිධානාත්මක බව සිහියට ගන්න….මක් නිසාද ඔබට හමුවන්නෙ එක් අයෙකු හෝ කිහිපදෙනෙකු වුවත් තව බොහෝ අය ඔබට නොදැනුවත්ව සිටිමින් ක්‍රියාත්මක විය හැක…..