එකම රැලක කූඹියෝ❤🐜🇱🇰🎨

Sasanka Fonseka

inbound563520677422775503.jpg

“දේශයේ මුර දේවතා එළි රෑ පුරා දැල්වී තියේ…”
මහ වැසි, ගිණි ගහන අව්ව, හීතල රාත්‍රී පසු කරමින් කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක ඇජෙන්ඩා වලට හසු නොවී , ජාති කුල මල බේද කිසිත් නොමැතිව සැබවින්ම “අපිට ඉන්න රටක්” වෙනුවෙන් අපේ අරගලයට දායක වෙන හැමෝටම පිං….
ජීවන අරගලය මැද පුලුවන් හැම වෙලාවකම මේ අරගලයට ඔබේ ශක්තිව හුස්මකින් හරි දෙන්න….
මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොර සාමකාමී විරෝධය මාගේ රටත් එහි අනාගතයත් දූශිත දේශපාලකයින්ගෙන් බේරා ගැනීම උදෙසායි !
එය මා සතු පරම අයිතියකි !
This non-violent peaceful protest is to save my country and its future from corrupt politicians.
It is my absolute right !
Together as ants united. #GoHomeGota202