ආර්ථිකයට බලපා ඇත්තේ උද්ඝෝෂණයද වැරදි පසුගාමී තීරණද?

Kasun De Alwis

277810433_10159825022881505_4831336890173050091_n.jpg

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින (උද්ඝෝෂණ) තත්ත්වය රටට එමින් පැවති තේ සහ ඇඟලුම් ඇනවුම් නැති වීමට හේතුවක්යැයි කව්රුන් හෝ පැවසුවොත් එයින් අදහස් කරන්නේ එම පුද්ගලයා පසුගිය මාස තුන ඇතුලත අධි නිධ්‍රාවකට /ශිශිරතරණයකට පත්ව සිට ඇති බවයි .
විදෙස් ව්‍යවසායකයන් තම ඇණවුම් වෙනත් රටවල් වලින් ලබාගැනීමට ප්‍රධාන හේතුව ඇණවුම් නිසි කලට ලැබෙයි කියන විශ්වාසනීයත්වයයි. ලංකාවේ පසු ගිය මාස දෙක තුල තිබූ විදුලි කප්පාදුව, ඩීසල් හිඟය මේ සඳහා ප්‍රධාන හේතු වේ.
මේ දෙකම නැතුව සේවකයන්ට නිසි වෙලාවට වැඩට ඒමට නොහැකි වේ. එමෙන්ම රටේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වය/ මානසික නොසන්සුන්තාව මානසික නිදහසට අතිශය බාධාකාරී වන නිසා වැරදීම් සිදුවීමේ ප්‍රවණතාවය ඉතා ඉහලය.
ඇණවුම් නිසි කල සූදානම් කරගත හැකි වූවද එය නිසි කල ප්‍රවාහනය සැක සහිතය. මෙය රට තුල පමණක් නොවේ, රටෙන් පිටතටද අදාලය. රටට නැව් කන්ටනේර් එන්නේ නැතුව රටෙන් පිටට යද්දී වියදම අධිකය. බොහෝ අයට පසුගිය වසර එකහමාර තුල නැව් ගාස්තු ඉහල යාම සහ නැව් හිඟතාවය ගැන කිසි අදහසක් නැත. ලංකාව වැනි රටවල ආනයනය සහ අපනයනය එකට බැඳීඇති බව බොහෝ අය දන්නේ නැත.
මේ අර්බුධයට ප්‍රධාන හේතුව ප්‍රමුඛතා හඳුනා නොගනීමයි. අදටත් ප්‍රමුඛතා නිසි ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බව අපැහැදිලිය. අදට හෝ හෙටදිනය සඳහා නිසි දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් දැනටත් නොමැති අතර තවමත් නම්‍යශිලිත්වය යන්නේ තේරුම වත් නොදන්නා දේශපාලන අධිකාරියක් නොමැති බව රටේ අවසන්ව වන අතර, හෙටට වත් මීට වඩා දැනුම් තේරුම් ඇති පිරිසක් පත් කරගැනීමට අපේ වැඩිහිටි පරම්පරාව ඇතුළු රටේ ජනතාවට භාරය.
#GotaGoHome2022 #gohomerajapaksas #arrestpassports #arrestcabral #investigate