අහුමුළු ගැන්වුණු රාජපක්ෂ සුනඛ සනුහරය

Eranga

අම්මා සමග දරුවන් අරගලයට ගිහින්ය. ඉතිං සෙල්ලම් ගේ පාලු වෙලාය.

තාත්තා දිණ ගණනක් පෙට්‍රල් පෝලිමේය. ගෑස් පෝලිමේය. ඉතිං ඔහු ගෙදර නොඒම නිසා පුංචි පුතු තරහ වෙලාය.

අරගලකරුවන්ගේ දෙපයට පෑගී කෝම්පිට්ටු මාලිගා කැඩී ගොස්ය.

මේ කලබල සේරම හමුවේ මිනිසුන් විසින් සිංහයෙකු කල ⁣ගෝඨාභය නොහොත් නන්⁣දසේනයා බලු වෙලාය.

බලු ගූ සියොලඟම තවරාගනිමින් සිය සුනඛ සනුහරේ සමග අහුමුළු ගැන්විලාය.

මිනිස්සුන් එක්ව 225ක් වූ අමන කැලගේ යට ඇඳුම් හිසෙන් ගලවා නිරුවතින් ගෙදර යැවීමට සැරසෙන්නෝය.

සිදුවීම එසේය… අරගලයට ජය 🤘🖤

#SaveSriLanka #SaveMyCountry #ArrestRajapakshas #GiveOurStolenMoneyBack #GoHomeGota2022
#helpless #SaveSriLanka #findstolenmoney #PeoplesMoney
#itspeople #SaveTheChildren #savethefuture #savemymotherland #GotaGoHome2022 #CorruptPoliticians #rajapakshas #giveourstolenmoney