අරගල භූමියෙන් දවසක්

Hirushani Umayanga

අපි ගෙදරින් ගියේ බෝර්ඩ් එකක්වත් නැතුව ඒත් එතනින් ආවේ ජිවිතේට අමතක නොවන දවසක් එකතු කරගෙන❤
අන්කල් කෙනෙක් බෝර්ඩ් ගෙනල්ලා මාර්කර්ස් වලින් අනික් අයට ඕන සටන් පාඨ ලියලා දෙනවා
උගුර වේලීගෙන එනකොට වතුර බොතලයක් කොහෙන් හරි හම්බෙනවා
එහා පැත්තේ කෙනාට වැඩිපුර බිස්කට් හම්බුනාම අපිටත් දෙනවා
මට හම්බුන මාරී එක ඉස්සරහ කෙනාට දුන්නාම එයා ෆාස්ටින්ලු එතකොට තමා මං දන්නේ එයා මුස්ලිම් කියලා ඒහ් අවුවෙත් එයලා නොකා නොබි හිටපු එකනම් ඇත්තටම අගය කරන්න ඕන
එතන හිටපු කවුරුවත් අපි මීට කලින් හම්බුන අය නෙමේ ඒත් මිනිස්සු හරි එකමුතුයි❤ඒක තමා සැබෑ අරගලයක ජයග්‍රහණය 💯

ඔබත් එන්න ඔබේ වගකීම ඉටු කරන්න 🇱🇰

ඒ අස්සේ ඒ ලගපාතා ඉන්න එකාට කෝල් කරන්නත් බෑ signal left 🥴අනේ මන්දා ගොඨා ඔයා නම්😒 අජූතයි

රන් මලක් ලෙස
දෙව් බඹුන්
ලෝකෙන් පිදූ මේ
පිං බිමේ

දරුවන් වෙලා
අම්මා නසන්නට
නෑ……….
අපි ඉපදුනේ!
#GoHomeGota2022