අරගලයට ජය

Randika Medagama

අපි හැමෝම වෙනුවෙන් ගෝටාගෝගම ඉන්න අව්වට වේලෙන වැස්සට තෙමෙන අපේම සහෝදර සහෝදරියන්ට කියන්න වචන් නෑ ආදරෙයි. අපිත් එනවා අද හෙටම ❤❤