අරගලයට ජය

Thilina

PicsArt_04-10-12.40.18.jpg

කොල්ලනි කෙල්ලනි හැම කෙනාටම ජය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දන්න සිංහලින්ම ලියන්න හිතුවා. මුන් මේ කන්නේ අපේ අනාගතය. අපිට පස්සේ එන්න ඉන පොඩි උන්ගේ අනාගතය. ඒ නිසා අපි මෙක කරමු. ඉවරයක්ම කරමු. ඇත්තටම සතුටුයි අපිට කොන්ද පන තියන සෙට් එකක් සෙට් උනාට මේ කරන අරගලය ගොඪා එල විමෙන් නතර කරන්නේ නැතුව ඉලගට එන අයටත් පාඩමක් කරවමු. ඉස්සරහට අපේ මුදල් හුරන් කන්න හැදුවොත් එදාටත් මේ වගේ බහිමු. අපි අපේ රට හදමු. පොඩි කාලේ කියපු සිංදුවක් තියනවා. “අපේ රටේ අනාගතේ පුංචි අපි තමයි අපි හැදේනවා රට හදනවා එක ඇත්තමයි. ” අන්න එ සිංදුව අපේ පොඩි කාලේ ගියපු සිංදුවක්. ආඩම්බරයි ඒ සිංදුව අද ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙලා තියෙනවා. අපි හදමු මෙක. අපිත් හැදෙමු. කොල්ලො කෙල්ලො ඔක්කොටම ජය. මේ අරගලයට #gohomegota කියලා එක පාරක් හරි ගහලා තියෙනවා නම් එ අයටත් හිස නමලා අචාර කරනවා. දවසක සතුටු වෙමු මේ අරගලයේ කොටස් කාරයෝ කියලා. ජය වේවා අපේ මව්බිමට