අරගලයට ජයවේවා!

Mihindu Sri

මම මේ අවුරුද්දෙ A/L ලියනවා. ඒ නිසා ලොකුවට සපෝට් එකක් දෙන්න වෙලාවක් නෑ. ඒ උනාට පුලුවන් වෙලාවට අනිවාරෙන් සපෝට් එක දෙනවා. අතාරින්න එපා එච්චරයි ඉල්ලන්නෙ 🙏